بایگانی‌های پزشک قلابی - پایگاه خبری دیار نخل
پزشک بیمارستان ریگان قلابی از آب در آمد 22 مهر 1400

پزشک بیمارستان ریگان قلابی از آب در آمد

پزشک قلابی با کار اطلاعاتی پلیس و همکاری دانشگاه علوم پزشکی بم دستگیر وتحویل مقامات قضایی شد.