بایگانی‌های پشیمان - پایگاه خبری دیار نخل
جوان پشیمان ، از قصاص رهایی یافت /صلح وسازش بین دوطایفه در ریگان برقرار شد 26 شهریور 1398
با اعلام رضایت اولیای دم؛

جوان پشیمان ، از قصاص رهایی یافت /صلح وسازش بین دوطایفه در ریگان برقرار شد

رئیس شوراهای حل اختلاف استان کرمان گفت: خانواده نیکوکار ریگانی و اولیای دم با اعلام گذشت و رضایت از اجرای حکم قصاص ،باعث رهایی یک جوان پشیمان از پای چوبه دار شدند.