بایگانی‌های پلمپ - پایگاه خبری دیار نخل
پلمپ ۲۲ واحد صنفي متخلف در ريگان 24 مرداد 1398

پلمپ ۲۲ واحد صنفي متخلف در ريگان

فرمانده انتظامي شهرستان ريگان از پلمپ 22 واحد صنفي متخلف در اجراي طرح نظارت بر اصناف اين شهرستان خبر داد.

پلمپ ۱۶ واحد صنفی متخلف در ریگان 21 آبان 1397
فرمانده انتظامی ریگان خبر داد

پلمپ ۱۶ واحد صنفی متخلف در ریگان

فرمانده انتظامی شهرستان ریگان از پلمپ ۱۶ واحد صنفی متخلف به دلیل نداشتن پروانه کسب و عدم رعایت مقررات خبر داد.