بایگانی‌های سران - پایگاه خبری دیار نخل
سران طوایف بازوی توانمند پلیس در برقراری امنیت هستند ۱۵ آبان ۱۳۹۷
فرمانده انتظامی ریگان :

سران طوایف بازوی توانمند پلیس در برقراری امنیت هستند

فرمانده انتظامی شهرستان ریگان گفت : سران طوایف بازوی توانمند پلیس در برقراری امنیت هستند و همواری یاریگر پلیس بوده اند.